ทดสอบ Speed Test

 

 

ทดสอบความเร็วเน็ตของคุณ

สามารถเลือกเชิฟเวอร์ทดสอบได้ จาก nperf