[MINI-HD 1080P] Barbershop The Next Cut (2016) บาร์เบอร์รวมเบ๊อะ 3 ร้านน้อย…ซอยใหม่ [ บรรยายไทย + อังกฤษ ] [soundtrack] [MKV] [FILEFENIX] [ONE2UP]

Barbershop The Next Cut (2016) บาร์เบอร์รวมเบ๊อะ 3 ร้านน้อย…ซอยใหม่

Barbershop: The Next Cut สิบปีผ่านไป เมื่อชุมชนระแวกร้านได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี เหล่าสมาชิกร้านตัดผมคัลวิน
จึงต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อคืนความสุขและแนะนำสิ่งที่ดีๆหลับมาสู่เพื่อนบ้านของเขาให้เหมือนเดิม!!!



หมายเหตุ ทุกเว็บโหลดแทนกันได้ แต่ต้องเปลี่ยนชื่อให้เรียงกันด้วย