โหลด Filefenix แล้วขึ้น ไซต์ที่จะเปิดมีโปรแกรมที่เป็นอันตราย

!!! แนะนำให้นำลิ้งไปใส่ในโปรแกรม IDM เพื่อดาวโหลดไฟล์ได้เลย เนื่องจากเว็บ filefenix โดนบล็อกจากทาง google เท่านั้น 

%d bloggers like this: