ปัญหา Error ขณะข้ามลิ้ง Shink.me วิธีแก้ไข

ปัญหา An Error Was Encountered กับเว็บ Shink.me นี้

เกิดจากการข้ามลิ้งหลายลิ้งพร้อมกัน แนะนำให้เปิดทีละลิ้ง จะได้ไม่เกิดปัญหา Error

 

%d bloggers like this: